بانک توسعه تعاون
دوشنبه، 04 تير 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

خدمات الکترونیک بانک توسعه تعاون از لحاظ کیفیت و تنوع ممتاز است

خدمات الکترونیک بانک توسعه تعاون  از لحاظ کیفیت و تنوع ممتاز است

فتاحی عضو هیا ت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته کیفیت و تنوع خدمات الکترونیک بانک توسعه تعاون در سطح ممتاز و بالایی قرار دارد.

فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کمیته برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد سال 95 با تاکید بر اهمیت حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در پیشبرد اهداف بانک افزود:یکی از برنامه های اصلی این حوزه در سال جاری پیگیری مرکز داده اطلاعات اصلی و پشتیبان بانک است .

وی همچنین دگرگونی شعب و گسترش شعب مجازی و همچنین بحث بانکداری شرکتی را از جمله موارد قابل بررسی دانست و خاطر نشان کرد :استفاده از ظرفیتهای شرکت سمات بانک در پیاده سازی پروژه ها و همچنین تسریع و کیفی سازی آنها  مد نظر قرار گیرد.

در ادامه ابراهیمی مدیر امور فن آوری ارتباطات و اطلاعات راه اندازی نسخه جدید موبایل بانک و اینترنت بانک و همچنین توسعه بخشی از خدمات تلفن بانک را از جمله مزیتهای رقابتی خدمات الکترونیک بانک در مقایسه با سایر بانکها دانست و افزود :ایجاد سامانه جهت عملکرد مشتریان ،احراز هویت برای امضای دیجیتال و راه اندازی سامانه کشف تقلب از جمله اقدامات این امور می باشد .

در ادامه جلسه روسای ادارات این امور مواردی را در حوزه ی زیر ساختی ،توسعه خدمات نوین بانکی و حوزه ی امنیت اطلاعات عنوان کردند..
×