بانک توسعه تعاون
پنجشنبه، 30 فروردين 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

طراحی و تولید محصولات ویژه از برنامه های اصلی بانک توسعه تعاون در سال جاری است

طراحی و تولید محصولات ویژه از برنامه های اصلی بانک توسعه تعاون در سال جاری است

فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون  گفت: طراحی محصولات ویژه جهت تعاونیها و تدوین نظام برنامه ریزی از جمله برنامه های اصلی بانک در سال جاری به شمار می آید.

سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در کمیته برنامه ریزی و بررسی عملکرد سال 95 و تدوین برنامه های سال 96 امور طرح و برنامه با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: تهیه برنامه ریزی مشخص نقشه راه را برای بانک مشخص می کند و باید همه به صورت منسجم در یک راستا و برای رسیدن به اهداف تعیین شده حرکت کنند .

فتاحی با بیان این مطلب که چابکی  و سبکی در همه بخش های بانک باید محسوس باشد  خاطر نشان کرد : اصلاح رویه های زائد و دستور العمل هایی برای افزایش چابکی بانک باید مد نظر قرار گیرد .

وی نظام پیشنهادات  را از جمله پتانسیل هایی دانست که امکان جمع آوری ایده های نو ،از تمام بدنه سازمان را فراهم می نماید وافزود: الکترونیکی نمودن قرار دادها ،تشکیل کمیته جبران خدمت ،تدوین برنامه در جهت ارزیابی عملکرد شعب استانها از جمله مواردی است که امورطرح و برنامه  در سال 96 پیگیری نماید، همچنین در ادامه جلسه حسنخانی مشاور مدیر عامل با تاکید بر اهمیت بحث نظارت در افزایش  کیفیت کار افزود: پروژه ی کار سنجی برای محاسبه ی عملکرد با   پرداخت ها ،همچنین مکانیزه کردن کلیه  کار مزد ها ،اجرای پروژه رضایت سنجی مشتریان و همچنین  ایجاد رویه ها و دستورالعملهای راه اندازی  بانکداری مشارکتی از جمله موارد مهم قابل پیگیری  می باشد .

در ادامه جلسه روسای ادارات زیر مجموعه امور طرح و برنامه جزئیاتی در خصوص عملکرد سال گذشته و برنامه های سال جاری بیان نمودند . 
×