بانک توسعه تعاون
دوشنبه، 04 تير 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

شورای هماهنگی روابط عمومی بانک‌ها با حضور مدیران روابط عمومی سیستم بانکی برگزار شد

در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی بانک‌های کشور که به میزبانی پست‌بانک برگزار شد بر نقش‌آفرینی هرچه بیشتر روابط عمومی‌هادر ایجاد تعامل گسترده درون و برون‌سازمانی تأکید شد.

گفتنی است در این جلسه که مهران حسین زاده مدیر روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون نیز حضور داشت بر طرح ارتقاء جایگاه روابط عمومی در شبکه بانکی کشور تأکید گردید و براین اساس تقویت تعامل منطقی و به هنگام با رسانه‌ها به‌منظور ترمیم چهره بانکی، تسهیل در ارتباط بیش‌ازپیش با سازمان‌ها و بنگاه‌های مرتبط با بانک از اهداف اصلی این جلسه بود.

شایان‌ذکر است در این نشست موضوعاتی در جهت ارتقاء سطح روابط عمومی‌ها در کشور و طرح جایگاه روابط عمومی به‌عنوان حلقه اتصال در ارتباطات برون و درون‌سازمانی مطرح گردید.

 

 
×