بانک توسعه تعاون
دوشنبه، 04 تير 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تعالی سازمان درگرو تعالی فرهنگ‌سازمانی توسعه‌گرا می‌باشد

عباس نجفی عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون گفت: تعالی سازمان درگرو تعالی فرهنگ‌سازمانی توسعه‌گراست.

عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون در دوره آموزشی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی بابیان این مطلب خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های آموزشی برای توسعه و پیشرفت سازمان از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و راز ماندگاری سازمان‌ها، برنامه‌ریزی فرا کنشی برای اجتناب از قربانی شدن در مقابل تغییرات و برنامه‌ریزی برای خلق و رهبری تغییرات در عصری که متغیرها به‌صورت لحظه‌ای در حال تغییر می‌باشند از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد.

عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون با تأکید بر اهمیت یادگیری در دنیای امروز خاطرنشان کرد: یادگیری ضرورت عصر دیجیتال و کلید ورود به دهکده جهانی است چراکه عدم آگاهی نسبت به دنیای جدید و ورود به این عرصه بدون آگاهی سازمان را با چالش‌هایی روبرو خواهد کرد.

نجفی در ادامه بابیان برنامه‌ها و موارد قابل‌پیگیری در سال جاری توسط شعب خاطرنشان کرد: توجه به ایجاد ارزش‌افزوده توسط شعب، افزایش درآمدهای مشاع و ارزی و حمایت بیشتر از شرکت‌های تعاونی با ایجاد همراهی و تعامل نزدیک و همچنین تأمین نیازهای ارزی تعاونی‌ها و شناسایی مشتریان جدید ازجمله مواردی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

در ادامه کمرئی مدیرامورشعب در این جلسه بازاریابی حرفه‌ای و با برنامه‌ریزی جهت حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی، همچنین جذب مشتریان دارای ظرفیت را ازجمله موارد قابل‌توجه جهت شعب عنوان نمود و خاطرنشان کرد: استان تهران از ظرفیت‌های زیادی برخوردار می‌باشد و پاسخگویی سریع و به هنگام سبب افزایش رضایت مشتریان خواهد بود

گفتنی است افتتاح دوره آموزشی اعتبار اسنادی و بسته پنج‌روزه معاونین شعب با حضور عضو هیئت‌مدیره، مشاور مدیرعامل و مدیران ستادی برگزار شد

     
×