بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 30 دي 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

صورت های مالی بانک توسعه تعاون تصویب شد
در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه تعاون که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی و به ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید صورت های مالی این بانک در سال 95 مورد تصویب قرار گرفت.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در سال 95 و برنامه های این بانک در سال 96 به ارائه گزارش عملکرد این بانک پرداخت و پس از قرائت گزارش هیات مدیره بانک مجمع راهکارهای ارائه خدمات بانکی به بخش تعاون و مشتریان خرد مورد تاکید قرار گرفت و از خدمات کلیه کارکنان بانک توسعه تعاون قدردانی گردید.
در ادامه جلسه پس از بیان تکالیف قانونی بانک توسط بازرس، موارد تعیین تکلیف گردید و بر این اساس صورتهای مالی بانک مورد تصویب قرار گرفت.
 
     ×