بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 30 دي 1397
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

برگزاری سلسله نشست‌های علمی تحلیل وضعیت نظام بانکی و ضرورت تغییر مدل کسب‌وکار

سلسله نشست‌های علمی تحلیل نظام بانکی وتغییرمدل کسب‌وکار با حضوردکتردیواندری، مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و دو نفرازمشاوران بانک توسعه تعاون به‌منظور بحث و تبادل‌نظر پیرامون وضعیت سیستم بانکی کشور برگزار می‌شود.

دکتردیواندری رئیس پژوهشکده پولی ومالی بانک مرکزی در این سلسله نشست‌ها ضمن تحلیل وضعیت سیستم بانکی کشوروارائه تصویر کلی از وضعیت سلامت بانکی به مواردی چون، شاخص‌های نظام بانکی و بازسازی مدل کسب‌وکاراشاره نمود.

وی در ادامه با نگاهی به وضعیت نظام بانکی در جهان، بر تهیه صورت‌های مالی با سیستم IFRSتأکید کرد و انجام برنامه‌هایی در خصوص اصلاح نظام بانکی و بازسازی مدل کسب‌وکار بر اساس بانکداری متمرکز بر مشتری را ازجمله ضروریات سیستم بانکی امروز برشمرد.

شایان‌ذکر است در این نشست مسائلی چون رونق و رکود اقتصادی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی، مقررات و استانداردهای جدید بانکی موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

    

 ×