بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 10 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تعاون کارت مجازی
کارت مجازی

 کارتی است که فیزیک ندارد و تنها یک شماره  16 رقمی به دارنده حساب اختصاص می یابد همچنین تنها قابلیت ”انتقال به“ را دارا می باشد، به این معنی که تنها از طریق کارتهای شتابی می توان به این کارت تا سقف مجاز وجه انتقال داد.  این کارت برای مشتریان حقیقی و حقوقی قابل صدور می باشد.
×