باجه بزرگمهر
کد شعبه 0
آدرس خ ولیعصر-خ بزرگمهر-ساختمان مرکزی بانک توسعه تعاون
مسئول شعبه
تلفن 21---61032184
فکس -