باجه قرض الحسنه
کد شعبه 0
آدرس خ وصال شیرازی نرسیده به بلوار کشاورز ساختمان فناوری بانک
مسئول شعبه
تلفن 21---88520110
فکس -