فاطمی
کد شعبه 1700
آدرس تهران-خیابان فاطمی- مابین کاج و وزارت کشور پلاک89
مسئول شعبه محمدحسن رزاقی
تلفن 21-88968206-88967954
فکس 88968206