سپهبد قرنی
کد شعبه 1701
آدرس تهران- میدان فردوسی- خ سپهبد قرنی- بالاتر از چهارراه اراک- نبش کوچه شیوا
مسئول شعبه سید احمد ابراهیم نیا
تلفن 21-88141149-88141404
فکس 88326205