پیروزی
کد شعبه 1708
آدرس خیابان پیروزی بعد از چهارراه کوکاکولا روبروی پاساژ کساء پ433
مسئول شعبه علیرضا جعفری
تلفن 21-33330329-33330235
فکس -