آیت ا.. کاشانی
کد شعبه 1728
آدرس بلوار آیت اله کاشانی نرسیده به بزرگراه ستاری نبش خیابان عقیل
مسئول شعبه کریم معصومی
تلفن 21-44074635-44074563
فکس 44074765