بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 10 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تعاون کارت میزان ( ویژه کارکنان دولت )

تعاون کارت میزان ( ویژه کارکنان دولت ):

به منظور افزایش توان خرید و رفاه کارکنان دولت، ایجاد رونق اقتصادی، حمایت از اشتغال و تولید داخلی، توسعه تجارت الکترونیک و جلوگیری از تزریق نقدینگی بیجا به جامعه، کارت میزان در دسترس کارمندان دولت قرار می گیرد.

نکات ضروری:

  • سقف اعتبار کارت میزان مبلغ 150,000,000 ریال می باشد که بانک تعهد می کند بهای کالا و خدمت خریداری شده توسط دارندگان کارت را برای کالاهای ساخت کشور تامین مالی نماید.
  • کارمزد صدور کارت 23,000 ریال و تعویض و صدور مجدد کارت (اعم از مفقودی، سرقت و غیرقابل استفاده نمودن) 20,000 ریال می باشد، که حسب مورد از متقاضی دریافت می گردد.
  • میزان کارمزد، 4درصد مبلغ صورت حساب ارسالی در پایان هر ماه می باشد و نحوه محاسبه ی آن به شکل زیر می باشد.
  • مبلغ قسط = مبلغ بدهی تقسیم بر 24 بطوری که میزان کارمزد در قسط اول لحاظ می گردد.
  • در صورتی که جمع بدهی کمتر از 1,500,000 ریال باشد بدهی می بایست به صورت یک جا پرداخت شود.( کارمزد بازپرداخت 4درصد نیز در بدهی لحاظ می گردد.)×