بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 10 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

تسهیلات ریالی

بانک توسعه تعاون افتخار دارد با طراحی و ارائه انواع تسهیلات، نیازهای شما را در جهت تأمین مالی فعالیت هایتان برآورده سازد.

انواع تسهیلات

مدارک مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات

 • اشخاص حقیقی

  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
  • جواز تأسیس، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری، پروانه بهداشت، یا سایر مجوزهای مرتبط با نوع فعالیت متقاضی که از مراجع ذیصلاح می بایست اخذ گردد
  • وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانکها و موسسات اعتباری
 • اشخاص حقوقی

  • اساسنامه، آگهی تأسیس درج شده در روزنامه رسمی کشور، اقامتگاه، مدت و موضوع فعالیت، اسامی مدیران و دارندگان حق امضاء
  • آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت، حدود و مدت اختیارات هیأت مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت
  • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی هر یک از امضاداران شرکت به انضمام مشخصات کامل و نشانی آنان
  • آخرین صورت اسامی اعضاء و یا سهامداران
  • ترازنامه و صورت حساب سود و زیان آخرین دوره مالی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد
  • تکمیل فرم های مربوطه
  • ارائه طرح با توجیهات فنی، اقتصادی و مالی برای طرح های ایجادی، توسعه ای و تکمیلی
  • تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر محل اجرای طرح و یا فعالیت به نام متقاضی
  • ارائه پیش قرارداد یا پیش فاکتور، شامل مشخصات کامل کالا یا خدمات مورد نظر و بهای آن که ممهور به مهر فروشنده یا ارائه دهنده خدمات باشد
  • گزارش کارشناس بانک
  • وضعیت تعهدات احتمالی متقاضی به بانک ها و موسسات اعتباری

نکته:برای طرح هایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند، نیاز به ارائه صورتحساب سود وزیان و ترازنامه نمی باشد مگر آنکه یک سال مالی از فعالیت آنها گذشته باشد.
×