بانک توسعه تعاون
يكشنبه، 10 فروردين 1399
سامانه تلفن بانک - بانک توسعه تعاون
صفحه خانه
نقشه سایت
English

مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) جهت خرید نصب راه اندازی و ضمانت 2 دستگاه Dell EMC Data Domain و دو دستگاه Tape Backup Quantum بانک توسعه تعاون

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای جهت تهیه البسه کارکنان بانک توسعه تعاون

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای جهت تأمین، پیاده سازی، سفارشی سازی، راه اندازی و پشتیبانی سامانه جامع مالی - پشتیبانی بانک بانک توسعه تعاون

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب ، راه اندازی و ضمانت تجهیزات مرکز داده بانک بانک توسعه تعاون

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و ضمانت 1200000 (یک میلیون و دویست هزار) عدد کارت خام

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، ضمانت ، نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه رادیویی بانک توسعه تعاون

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای درخواست ارائه پیشنهاد واگذاری پرتفوی بیمه ای

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه تأمین و ضمانت 87 دستگاه سورتر اسکناس

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین و ضمانت دو دستگاه ذخیره ساز

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین و ضمانت یک میلیون عدد کارت خام PVC به همراه ملزومات مصرفی

آگهی فراخوان عمومی تأمین پهنای باند

مناقصه سیستم جامع منابع انسانی

مناقصه خرید دستگاه حضور وغیاب

مناقصه عمومی دو مرحله ای بازاریابی و نگهداری

فراخوان ارزیابی مناقصه گران به منظور تهیه سامانه مدیریت ریسک اعتباری و نقدینگی
×